Sexualitet – en tillgänglighetsfråga

Ett forskningsprojekt om rätten till sexualitet och sexuell hälsa i ett otillgängligt samhälle

Avstämning: 43 personer har deltagit i studien!

Såhär tre månader in i projektet och innan det är dags för mig att gå på semester så tänkte jag passa på att göra en avstämning!
(Länk till teckenspråkig version längst ner)

Vilka är deltagarna?

 • 43 personer i åldern 22 till 57 år har bidragit till studien.
 • Av dem är 25 kvinnor, 1 transperson och 17 män.
 • Åtta personer är blinda eller har en betydande synnedsättning, fem har intellektuell funktionsnedsättning, sju är rörelsehindrade, två är kortväxta, 12 har en eller flera neuropsykiatriska diagnoser, tio har en sällsynt diagnos eller kronisk sjukdom och en person har hörselnedsättning. Därtill har tio personer någon form av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning.
 • Sex personer identifierar sig som bi- eller pansexuella, fyra personer som lesbiska eller queer, två personer som asexuella, 29 personer som heterosexuella och två som osäkra.
 • Sex personer jag träffat personligen för en intervju, 17 har jag intervjuat via Zoom, elva via telefon, två via Messenger och sju personer har besvarat frågor via mail.
 • Elva personer bor i Skåne, i både små orter och större städer, fem i Göteborg, tre i Stockholm, två vardera i Umeå, Östergötland, Västmanland, Halland och Småland, samt enstaka personer i små och medelstora städer i ett antal andra län.

Några preliminära resultat

Utan att ha kunnat göra några mer djupgående analyser av intervjumaterialet kan jag ändå se några saker som framträder. En del saker är gemensamt för alla, oavsett funktionalitet eller hälsotillstånd; nämligen en upplevelse av att det saknas information och tillräckligt stöd kring att förstå och hantera de svårigheter som kan uppstå i relation till sexualitet och relationer.

 • För personer med neuropsykiatriska diagnoser kan det handla om svårigheter kring kommunikation och att läsa av det sociala samspelet.
 • För personer som har fått en kronisk sjukdom eller skada i vuxen ålder kan det röra sig om avsaknad av information från ens läkare eller annan sjukvårdspersonal om hur mediciner eller behandlingar påverkar kroppen och sexualiteten.
 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning uttrycker svårigheter kring att träffa någon, hur man uttrycker samtycke och hur en bra relation ska vara.
 • Personer som har levt med sin funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet sedan barndomen kan det finnas svårigheter med självkänsla och erfarenheter av diskriminering.
 • De som är blinda eller har en betydande synnedsättning berättar ofta om otillgängliga miljöer, både fysiskt, digitalt och socialt (fördomar och negativt bemötande).
 • Oavsett förutsättningar så berättar många om svårigheter kring att känna sig, eller tidigare ha känt sig, utanför normen om hur en kropp ska se ut och sex ska gå till. Det har lett till dålig självkänsla, utsatthet för våld, diskriminering och en avsaknad av förebilder och information som passar med hur ens kropp ser ut eller fungerar.

Jag fortsätter med intervjuandet i höst och hoppas då kunna öka representationen i vissa grupper, såsom personer som är döva eller har betydande hörselnedsättning. Jag har bland annat etablerat kontakt med personer i RFSU Stockholms projekt Teckna sex. Malmö stads funktionsstödsförvaltning har nyligen också spridit min annons bland sina verksamheter så den vägen hoppas jag också kunna rekrytera fler deltagare.

Jag ser också fram emot att arbeta med enkäten tillsammans med RFSU och Funktionsrätt Sverige. Här berättar projektledarna i ett ljudklipp på Klartext om studien. Här beskriver Funktionsrätt Sverige projektet på sin hemsida.

Sprid gärna informationen om projektet så att fler får reda på det och får möjlighet anmäla intresse om de vill dela med sig av sina tankar och erfarenheter: sexualitet är en tillgänglighetsfråga och alla har rätt till en god sexuell hälsa och sexuellt välmående!

Hälsningar,
Julia

Klicka på bilden för att komma till en video där detta inlägg översatts till teckenspråk:

Stillbild från video med teckenspråkig version av inlägget.
30 juni, 2020

Inlägget postades i

Projekt Projektuppdatering

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *