Sexualitet – en tillgänglighetsfråga

Ett forskningsprojekt om rätten till sexualitet och sexuell hälsa i ett otillgängligt samhälle

Intervju i Skånes taltidning

Nyligen blev jag ännu en gång intervjuad i en taltidning om projektet, denna gång Skånes taltidning. Intervjun kan höras på denna länk: http://stream.skanestaltidning.se/1920/07sexforskning.mp3

Skånes taltidnings logga: Grön text med en högerriktad blockpil under, som är uppdelad i bitar.
Skånes taltidnings logga: Grön text ovanpå en högerriktad blockpil, som är uppdelad i bitar.

När det nu gått ett tag sedan jag påbörjade intervjuandet kunde jag också berätta om preliminära resultat:

  • Det är många som berättat att de haft en bristande sex- och samlevnadsundervisning. För vissa har det lett till osäkerhet kring ens kropp och sexualitet.
  • En del som varit engagerade i funktionsrättsorganisationer upplever att det inte getts möjligheter att diskutera frågor kring sex- och samlevnad. Detta hade kunnat vara särskilt viktigt när man haft bristande kunskaper i frågorna.
  • För dem som haft chansen att prata om funktionshinder och sexualitet med likasinnade har det varit givande att förstå att man inte är ensam om sina upplevelser och funderingar. Man har kunnat dela med sig av tips och strategier inom exempelvis dejting.
  • Något jag inte var beredd på från början var att det skulle komma historier om utsatthet för sexuellt våld och utsatthet. Flera kvinnor som jag intervjuat har berättat om sådana erfarenheter. De har hamnat i särskilt utsatta lägen, både i dejtingsituationer och i stadigvarande relationer, på grund av sina funktionsnedsättningar. De hade också upplevt svårigheter att få adekvat stöd och hjälp under tiden och efteråt.
  • Oavsett intervjupersonens funktionalitet så har de allra flesta haft liknande upplevelser av att inte passa in i samhälleliga normer kring attraktivitet samt av otillgänglighet som hindrat dem från att dejta eller utveckla sina sexuella identiteter på önskat sätt.

Intervjuandet fortsätter!
Julia

17 maj, 2020

Inlägget postades i

Media Projektuppdatering

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *