Sexualitet – en tillgänglighetsfråga

Ett forskningsprojekt om rätten till sexualitet och sexuell hälsa i ett otillgängligt samhälle

Ny publikation: ”Acess to sexuality”

Framsidan av boken Accessibility denied, grönt mönster i bakgrunden.
Framsidan av boken Accessibility denied, grönt mönster i bakgrunden.

Vill du läsa detta inlägg i lättläst version kan du göra det här: länk (öppnas i ny flik).

Projektets första publikation har nu kommit, nämligen ett kapitel i en antologi som samlar texter från olika forskare med fokus på otillgänglighet: ”Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities”. Länk till antologin (öppnas i ny flik).

Mitt kapitel (nr 8) utgår från en studie jag gjorde i projektet där jag kartlade de projekt som genomförts av civilsamhällesorganisationer under åren 2000–2020 med fokus på sexualitet och funktionshinder. Jag gjorde en analys av rapporter, handböcker, videos och annat material som producerats i följande projekt:

Lama lemmar och torra trosor (2004–2006) av RG Aktiv Rehabilitering (länk, öppnas i ny flik).

Fördom & stolthet (2008–2011) av Forum Skill (länk, öppnas i ny flik).

En hemlighet känd av många (2009–2012) av Förbundet Unga rörelsehindrade (länk, öppnas i ny flik).

Vi andas samma luft (2009–2012) av Grunden (länk, öppnas i ny flik).

PUSS – Om kroppen, känslor och sexualitet (2011) av FUB (länk, öppnas i ny flik).

Så funkar sex (2012–2015) av Forum Skill (länk, öppnas i ny flik).

Rätten att leva mitt liv (2014–2017) av Kulturparken Uppsala (länk, öppnas i ny flik).

Funkisprojektet (2014–2017) av RFSL och RFSL Stockholm (länk, öppnas i ny flik).

Sex i rörelse (2016–2019) av RFSU Stockholm och Förbundet Unga rörelsehindrade Stockholm (länk, öppnas i ny flik).

Jag är berättaren (2017–2020) av RFSL Stockholm (länk, öppnas i ny flik).

Min analys visar att upplevelser av hinder för att uttrycka sin sexualitet finns på flera plan:

Bristande information och sexualundervisning

Psykologiska-emotionella hinder

Bristande stöd och regler som hindrar

Hinder på samhällsnivå

Många olika hinder påverkar alltså rätten till sexualitet för personer med funktionsnedsättning, oavsett vilken typ av funktionsnedsättning det gäller – fysisk, kognitiv eller intellektuell. Genomgående i de analyserade projektens materialen syns en okunskap om att rätten till sexualitet och att ha relationer är en mänsklig rättighet. Det handlar om alla människors rätt att få vara fullvärdiga medborgare och leva självständiga liv. Med andra ord är rätten till sexualitet inte enbart en privat fråga – utan i allra hösta grad politisk.

Civilsamhällesorganisationerna har i en mängd rapporter, skriftligt informationsmaterial och olika informativa filmer, visat på dessa hinder. Men det borde inte vara enbart civilsamhällets ansvar. Projektifieringen i sig är ett problem då kunskapen från enstaka projekt riskerar att försvinna när finansieringen upphört.

Kommuner, regioner och myndigheter har ett ansvar i enlighet med Funktinsrättskonventionen att aktivt arbeta med att tillförsäkra alla sin rätt till information och stöd kring sexualitet och familjebildning. Dessutom finns ett ansvar att på samhällsnivå arbeta för att minska fördomar om personer med funktionsnedsättning. I detta sammanhang är det många aktörer som behöver stå till svars för hur de uppfyller sina skyldigheter!

Här kan du läsa och ladda ner kapitlet: länk (öppnas i ny flik).

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *