Sexualitet – en tillgänglighetsfråga

Ett forskningsprojekt om rätten till sexualitet och sexuell hälsa i ett otillgängligt samhälle

Om projektet

Sexualitet – en tillgänglighetsfråga är ett forskningsprojekt som finansieras av Forte, ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd (läs mer här). Projektledare är Julia Bahner, forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Samarbetspartners är Finn Hellman, masterstudent, och Mia Larsdotter, Begripsam.

Porträttbild JuliaJulia är i grunden socionom. Hon har forskat om frågor kring funktionshinder, sexualitet, personlig assistans, funktionshinderrörelsen och sexualundervisning på riksgymnasium. För mer information om Julias tidigare forskning och publikationer se här. Kontakt: julia.bahner@soch.lu.se

Portrtättbild FinnFinn Hellman är masterstudent i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad samt i sociologi vid Göteborgs universitet. Han är engagerad i Sveriges Ledarhundsförare och har länge varit aktiv inom funktionsrätts- och hbtq-frågor. Finn har även arbetat som journalist och har bland annat gjort reportaget ”Skit i normerna och börja lev – ett program om funktionshinder och sex”.
Kontakt: finn.hellman@gmail.com

Porträttbild MiaMia Larsdotter arbetar på Begripsam, en förening och bolag som arbetar med att göra samhället mer tillgängligt, framför allt för personer med kognitiva svårigheter. De har bland annat arbetat med undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Mia har också en masterexamen i handikappvetenskap, hon har skrivit uppsatsen Discursive (dis)orders of Disability Research.
Kontakt: mia.larsdotter@begripsam.com

Projektet är också ett samarbete med RFSU och Funktionsrätt Sveriges projekt Sexualitet och funktionsrätt (Allmänna Arvsfonden). Kontaktperson: Sonja Ghaderi, projektledare RFSU: sonja.ghaderi@rfsu.se