Sexualitet – en tillgänglighetsfråga

Ett forskningsprojekt om rätten till sexualitet och sexuell hälsa i ett otillgängligt samhälle

Perspektiv på Autismspektrum

Foto från Spektrum: sex samtalskväll. Jag ses prata framme vid en whiteboard, bredvid mig sitter samtalsledare Anna Lilja på ett bord. Framför oss syns flertal personer sittandes bakifrån.
Foto från Spektrum: sex samtalskväll. Jag ses prata framme vid en whiteboard, bredvid mig sitter samtalsledare Anna Lilja på ett bord. Framför oss syns flertal personer sittandes bakifrån.

En betydande andel av mina intervjupersoner har anmält sitt intresse att delta i undersökningen för att de vill berätta om sina erfarenheter relaterade till att de befinner sig på autismspektrat. Det framkom från flera att de saknat information om sexualitet och sexuell hälsa utifrån neuropsykiatriska perspektiv, från hälso- och sjukvård, psykiatri såväl som från intresseorganisationer.

Glädjande då att Autism- och Aspergerföreningen Skåne i samarbete med RFSU Malmö nyligen har startat projektet Spektrum: Sex, som ska råda bot på okunskap och bristande information!

Under hösten arrangeras ett antal samtalskvällar och jag var inbjuden till den första att berätta om erfarenheter från mitt projekt. Mina resultat visade sig vara samstämmiga med de erfarenheter som vissa personer på samtalskvällen delade med sig av. Det handlade bland annat om osäkerhet kring kommunikation och dåligt bemötande på ”dejtingmarknaden”.

Även Ann-Helen Westerdahl som är Utvecklingssamordnare kring sexuell hälsa på Funktionsstödsförvaltningen. Hon berättade om det arbete och den information som erbjuds där, men det visade sig att även där saknas fördjupad kunskap och information kring neuropsykiatriska diagnoser. Ett nytt projekt är så kallade ”VIP-kurser för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. De handlar om självkänsla och relationer – om att göra val som man mår bra av.” Läs mer här.

Efter samtalskvällen blev jag intervjuad av Hanna Danmo på Autism- och Aspergerförbundet om mitt forskningsprojekt, läs artikeln här.

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *