Sexualitet – en tillgänglighetsfråga

Ett forskningsprojekt om rätten till sexualitet och sexuell hälsa i ett otillgängligt samhälle

Sista chansen att delta!

Ett elskåp målat i gult med röda och ljusgula blommor och andra mönster, och texten "you CAN make a difference".
Ett elskåp målat i gult med röda och ljusgula blommor och andra mönster, och texten ”you CAN make a difference”.

Perioden av datainsamling går nu mot sitt slut i projektet. Drygt 50 personer har deltagit, i olika former såsom videointervjuer via Zoom, Messenger-chat, telefon och skriftligen. Jag har nu inte längre möjlighet till intervjuer i realtid men däremot tar jag fortfarande gärna emot svar skriftligen. Dina svar kommer att anonymiseras.

Är du intresserad av att delta? Nedan ser du intervjufrågorna men du kan också klicka på följande länk för att komma till ett dokument att ladda ner, samt för att ta del av mer information om dina rättigheter som deltagare: Deltagarinformation. Sista dag att skicka in sina svar är den 31 oktober.

För information på teckenspråk följ istället denna länk för att se videos: Information på teckenspråk.

Om du undrar något kring informationen eller frågorna så kan du mejla till mig, och på samma adress skickar du in dina svar: julia.bahner@soch.lu.se

Du behöver inte besvara alla frågor, och du kan även lägga till sådant som du tycker saknas. Det kan hända att jag kontakta dig för att ställa följdfrågor men det är frivilligt att delta.

Intervjufrågor sexualitet och funktionsrätt

1. Vem är du? Hur ser din livssituation ut?

Kön:

Ålder:

Etnicitet:

Bostadsort:

Funktionalitet/diagnos: beskriv hur du påverkas av detta i vardagen, t.ex. vilken typ av otillgänglighet du möter i olika sammanhang.

Stöd eller avsaknad av stöd: får du något professionellt stöd/insats eller hjälpmedel, beskriv i så fall.

Beskriv även om du saknar något, vad önskar du hade funnits för att du skulle må bra och din vardag ska fungera?

2. Relationer och sexualitet

Relationsstatus:

Sexuell preferens/läggning:

Om du är HBTQ+: kan du vara öppen med din sexualitet/ könsidentitet? Har du upplevt problem, t.ex. diskriminering i samband med din sexualitet/ könsidentitet?

Dejting: Har du upplevtotillgänglighet, diskriminering eller andra typer av problem/hinder i samband med dejting? Kan vara på dejtingappar, krogen eller andra sammanhang.

Relationer: Om du haft sexuella relationer, har du upplevtsvårigheter relaterat till din diagnos/funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet?

3. Socialt nätverk och engagemang.

Är du engagerad i civilsamhället, t.ex. i en funktionsrättsorganisation, i diagnos-/funktionshinderrelaterade Facebook-grupper, eller liknande?

Om ja, har du använt dessa sammanhang för att få stöd, råd eller information kring sexualitet?

Om inte, finns det någon särskild anledning att du inte är engagerad i sådana sammanhang?

4. Information om sexualitet och funktionalitet.

Känner du till dina rättigheter till sexuell hälsa och välbefinnande?

Hur var din sexualundervisning som ung?

Var brukar du söka information kring sexualitet och funktionalitet?

Om du varit i kontakt med habilitering, hälso- och sjukvård eller liknande, har sexualitet tagits upp då?

Har det funnits sammanhang där du saknat information eller att bli tillfrågad om dina behov?

5. Förslag på förbättringar

Vem anser du är ansvarig för att driva dessa rättigheter och frågor? Tänk på olika nivåer: individ/familj, organisation/grupp, samhällsnivå. T.ex: civilsamhället, myndigheter, hälso- och sjukvård, eller varje individ själv.

Om du fick önska, vad hade varit annorlunda för att du skulle vara nöjd med din sexuella hälsa, relationer och frihet kring sexualitet? Kan gälla både i din nuvarande situation eller tidigare i ditt liv, eller hur du tänker inför framtiden.

6. Eventuella andra tankar eller kommentarer.

Skicka in dina svar i ett dokument eller direkt i mailet till: julia.bahner@soch.lu.se

Tack på förhand för ditt bidrag till forskningen om sexuell hälsa och funktionalitet!

14 maj, 2021

Inlägget postades i

Intervjuer Projektuppdatering

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *