Sexualitet – en tillgänglighetsfråga

Ett forskningsprojekt om rätten till sexualitet och sexuell hälsa i ett otillgängligt samhälle

Vill du ligga med mig då?

Bild på del av framsidan av rapporten: Ljusrosa bakgrund med ett stort, vitt hjärta som ligger på sidan. Över detta står texten Vill du ligga med mig då? i fet, brun text.
Bild på del av framsidan av rapporten: Ljusrosa bakgrund med ett stort, vitt hjärta som ligger på sidan. Över detta står texten Vill du ligga med mig då? i fet, brun text.

Så coolt att se vad ett års arbete resulterat i: rapporten ”Vill du ligga med mig då? – En kartläggning om sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom”. Läs hela rapporten, inklusive på lättläst, på följande länk: www.rfsu.se/funktionsratt

Väldigt glad att jag har kunnat samarbeta med RFSU och Funktionsrätt Sverige med detta! Rapporten bygger på enkäter och resultaten går helt i linje med min egen intervju-undersökning på samma tema (läs mer i tidigare inlägg här på bloggen).

Några centrala resultat:

Avsexualisering: Personer med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning upplever att de inte ses som sexuella varelser. Det tar sig uttryck i sådant som att inte bli representerad inom skolans sexualundervisning, inte få frågor om sexualitet vid vårdmöten eller att av vänner och familj antas inte vara intresserad av sex och relationer. 

Föräldraskap: Personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har inte tillgång till samma stöd och möjligheter som andra när det kommer till möjligheten att bli och vara förälder. 

Våldsutsatthet: Personer med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för sexuellt våld, hot och trakasserier. Det behövs mer kunskap hos aktörer som arbetar med våldsprevention och bemötande av våldsutsatta, för att kunna se den dubbla utsatthet som gruppen personer med funktionsnedsättning riskerar. 

Lagstiftning och policy: I dagsläget finns inga skrivningar kring området sexuella och reproduktiva rättigheter inom de lagstiftningar som berör gruppen. Det gör att verksamheter som omfattas av lagstiftningarna ofta saknar riktlinjer för hur sexuella och reproduktiva rättigheter ska säkerställas för de personer som ingår i verksamheterna. 

(Citat från rapporten, sidorna 13–15)

Fastän resultaten visar på stora brister i den upplevda sexuella hälsan så är det viktigt att vi nu har ett så stort underlag att utgå ifrån inför fortsatt utvecklingsarbete!

30 juni, 2021

Inlägget postades i

Funktionsrätt Sverige Projekt RFSU

En kommentar

  1. Karlsson

    Jag fixar tyvärr inte att delta i något projekt pga min funktionsnedsättning.
    Men vill påtala bristerna i stöd och hjälp i samband med att bli & vara förälder.
    Jag personligen känner tyvärr inte att jag vågar ta steget att skaffa barn, detta trots att jag har en helt fantastisk kille vid min sida på många vis.

    Jag kan helt enkelt inte lita på att jag räcker till iom min hjärnskada 😓

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *